Robotika v tehniki

Učenci in učenke lahko izberejo predmet v 8. razredu. Robotika v tehniki je enoletni tehnični izbirni predmet, pri katerem je v ospredju konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom na specifičnih značilnostih robotike. Predmet je...

Elektronika z robotiko

Enoletni izbirni predmet namenjen učencem 9. razreda – 1 ura tedensko. Predmet je namenjen predvsem motivaciji učencev za nadaljnje izobraževanje na področju elektronike in njene uporabe (poklic mehatronika). V obdobju zadnjih petih let osnovne šole so učenci najbolj...

Šport

SPORT ZA SPROSTITEV Enoleten izbirni predmet 7., 8. in 9. razred CILJI: navajati učence na aktivno preživljanje prostega časa navajati učence na redno ukvarjanje s športom v šoli in prostem času doživljati sprostitveni in zdravstveni vpliv s športnimi aktivnostmi...

Retorika

Retorika je eden izmed obveznih izbirnih predmetov. Šola ga torej mora ponuditi učencem na izbiro v 9. razredu. Predmet je enoleten; namenjena mu je ena ura tedensko, torej 32 ur v 9. razredu. Retor se ne rodi, retor se postane. Vse do devetega razreda ste pri...

Državljanska kultura

Predmet državljanska kultura je enoletni izbirni v 9. razredu osnovne šole. Namenjena mu je 1 ura pouka tedensko (32 ur letno). Predmet se navezuje na obvezni predmet državljanska vzgoja in etika ter predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj iz tega...

Likovno snovanje

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE se izvaja v 7., 8. in 9.  razredu devetletke, kar pomeni da učenec v 7. razredu izbira LS1, v 8. razredu LS2 in v 9. razredu LS3. To je predmet, ki si ga učenec izbere sam, zaradi česar je zanje pouk bolj zanimiv in dopolnjuje...