Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti za učence 4., 5. in 6. razredov

Naša šola v prihodnjem šolskem letu učencem 4., 5. in 6. razreda ponuja naslednje neobvezne izbirne predmete:

V skladu z zakonom učenci lahko izberejo 1 ali največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko ali ne izberejo nobenega.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi izbirnimi predmeti, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.
Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.
Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Prav tako je smiselno, da pouk drugega tujega jezika (nemščine) obiskuje kontinuirano do 9. razreda, če ga jezik veseli in je uspešen.

Neobvezni izbirni predmet drugi tuji jezik za učence 7., 8. in 9. razredov

V primeru, da učenec/-ka izbere nemščino kot neobvezni izbirni predmet, mora izbarti še najmanj 2 uri obveznega izbirnega predmeta.