1 ura tedensko
Letno: 35 ur
Lutkarstvo je široko področje gledališkega ustvarjanja, ki ga spremlja
veliko različnih oblik, zvrsti in tehnik. Glavni cilj predmeta je sproščanje
ob izdelavi, animiranju lutk ter ob obisku priložnostnih lutkovnih
predstav.
Pouk se bo izvajal pred poukom obveznih predmetov ali po njem. Po
enem letu obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta lahko učenci
predmet prenehajo obiskovati ali pa z njim nadaljujejo naslednje šolsko
leto in še nadgradijo svoje znanje.
Cilji predmeta:
• Učenci se naučijo izdelati različne vrste lutk (prstne, ročne, lutke na palici, marionete,
senčne lutke …) iz različnih materialov;
• naučijo se animacije izdelanih ali drugih lutk;
• pripravijo kratke lutkovne predstave za vrstnike ali drugo občinstvo;
• ob tem razvijajo ročne in govorne spretnosti;
• učenci krepijo svojo pozitivno samopodobo;
• izkusijo terapevtski vidik lutke;
• preko lutke učenci premagajo strah pred nastopom;
• se učijo sodelovanja v skupini.
Mentorica: Magdalena Tehovnik

Visited 33 times, 1 visit(s) today
Dostopnost