Filmska vzgoja predstavlja v današnjem času, ki je vse bolj podvržen avdiovizualnemu dojemanju sveta, eno najbolj pomembnih in hkrati priročnih sredstev za soočanje mladih s temeljnimi dejavniki sodobne družbe in kulture. Predmet je zasnovan tako da spodbuja k vzgoji gledalca, ki se bo o filmu znal izražati in zmogel ubesediti svoje doživljanje filmske izkušnje. Predmet ponuja tudi spoznavanje osnovnih žanrov in zgodovinskih premikov, obenem pa film opredeljuje glede na širše družbene, kulturne, tehnične in ekonomske razmere.

Predmet je namenjen učencem, ki se želijo naučiti kritično gledati in razmišljati o filmu in razmerah v družbi. Medpredmetno se povezuje s slovenščino, likovno in glasbeno umetnostjo, zato so dobrodošli učenci, ki želijo ustvarjalno nadgraditi znanje teh predmetov. Tako bomo pri predmetu razmišljali tudi o tem, kako znane literarne zgodbe prenesti v nov avdiovizualni medij – film in jih likovno in glasbeno opremiti.

Izvaja se lahko v 7., 8. in 9. razredu devetletne osnovne šole – je enoleten. Namenjena mu je 1 ura tedensko, to je 35 ur na leto, oziroma 32 ur v 9. razredu.

Premet se izvaja po tematskih sklopih:

  • ogled treh filmov in debata o njih (filme izberejo učenci z mentorjem);
  • spoznavanje filmskih žanrov in zgodovinskega razvoja filma;
  • razmislek o povezanosti filma in družbe;
  • pisanje scenarija;
  • ustvarjanje animiranega filma ali kratkega filma.

Mentor: Maja Blažun Zornada

Visited 40 times, 1 visit(s) today
Dostopnost