Filmska vzgoja

Filmska vzgoja predstavlja v današnjem času, ki je vse bolj podvržen avdiovizualnemu dojemanju sveta, eno najbolj pomembnih in hkrati priročnih sredstev za soočanje mladih s temeljnimi dejavniki sodobne družbe in kulture. Predmet je zasnovan tako da spodbuja k vzgoji...

Čebelarstvo

Enoletni predmeti v 7., 8. in 9. razredu. Učenec spozna pomen čebel za delovanje ekosistemov, se zaveda pomena čebelarstva in njegovega ohranjanja kot dela naravne in kulturne dediščine ter varno in odgovorno ravna s čebelami.

Literarni klub

Pri izbirnem predmetu LITERARNI KLUB se bomo ukvarjali z branjem in pisanjem leposlovnih besedil, pomemben del pa bo predstavljalo tudi razpravljanje o literaturi. Pri predmetu bomo spoznavali kakovostno slovensko in svetovno književnost, o njej debatirali,...

Glasba

ANSAMBELSKA IGRA Temeljni namen izbirnega predmeta, ansambelska igra je uresničevanje interesov učencev za ustvarjanje in raziskovanje na področju glasbene kulture. Ob glasbi se sprostijo, razvijajo odgovornost za skupno sodelovanje ter vrednotijo dosežke. Splošni...

Organizmi v naravnem in umetnem okolju

Enoleten izbirni predmet v 7., 8. ali 9. razredu (35 ur)   Vsebine: Naravno okolje Antropogeno okolje Organizmi v naravnem okolju Organizmi v antropogenem okolju   Organizmi v umetnem okolju Cilji: učenci spoznajo življenjske potrebe živih bitij, z aktivnim delom...

Sodobna priprava hrane

Enoleten izbirni predmet za 7., ali 8.  razredu OŠ Vsebine: Hranilne snovi povezane z zdravjem Kakovost živil in jedi Priprava zdrave hrane Prehranske navade Cilji:  učenci analizirajo pomen hranilnih snovi za zdravje človeka;  ovrednotijo potrebe...

Obdelava gradiv

Enoletni izbirni predmet 7., 8. in 9. razred Svoje znanje iz tehnike in tehnologije lahko praktično uporabiš pri izbirnem predmetu obdelava gradiv; ponujamo tri sklope: obdelava lesa (35 ur, 1 ura tedensko), obdelava umetnih mas (35 ur, 1 ura tedensko), obdelava kovin...

Astronomija

Enoletni predmeti v 7., 8. in 9. razredu. Pri pouku astronomije učenec spozna: vrste objektov v vesolju (zvezde, planete, satelite, galaksije, gruče zvezd, kvazarje, črne luknje, meglice …), njihove oddaljenosti od Zemlje in njihove velikosti; orientacijo po...

Vzgoja za medije

MNOŽIČNI MEDIJI SO POSTALI DEL NAŠE LASTNE STVARNOSTI, SAJ S SVOJO PREDSTAVITVIJO IN RAZLAGO DOGODKOV PREDSTAVLJAJO DEL NAŠEGA SPOMINA IN REALNOSTI. ODPIRAJO MOŽNOSTI GLOBALNEGA SPORAZUMEVANJA, RAZŠIRJANJA DEMOKRACIJE, TODA HKRATI POVEČUJEJO TVEGANJE MANIPULACIJE –...

Ansambelska igra

Enoleten izbirni predmet v 7. , 8. in 9. razredu Temeljni  namen izbirnega predmeta, ansambelska igra je uresničevanje interesov učencev za ustvarjanje in raziskovanje na področju glasbene kulture. Namenjen je učencem od 2. do 9. razreda. Letos obiskuje Orff –...

Gledališki klub

Gledališki klub je kot izbirni predmet uvrščen v sklop treh izbirnih predmetov (literarni klub, šolsko novinarstvo in gledališki klub), ki nadgrajuje predmet slovenščina. Izvaja se lahko v 7., 8. in 9. razredu devetletne osnovne šole – je enoleten. Namenjena mu je 1...

Šolsko novinarstvo

Učenci 7., 8. ali 9. razreda NADGRADNJA PREDMETA SLOVENŠČINA CILJI: poglabljanje znanj in razvijanje sposobnosti uravnoteženost področij umetnostne in neumetnostne rabe jezika upoštevanje interesa otrok delo z neumetnostnimi besedili, predvsem s publicističnimi...