Pri izbirnem predmetu LITERARNI KLUB se bomo ukvarjali z branjem in pisanjem leposlovnih besedil, pomemben del pa bo predstavljalo tudi razpravljanje o literaturi.

Pri predmetu bomo spoznavali kakovostno slovensko in svetovno književnost, o njej debatirali, predstavljali in utemeljevali svoja stališča ter hkrati poglabljali svoje literarnoteoretično znanje.

Pripravljali se bomo tudi na Tekmovanje v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje, pri čemer bomo ob izbranih besedilih skušali postopoma razvijati zmožnost kritičnega branja književnosti.

Hkrati bomo preizkušali tudi svojo umetniško žilico ter s pisanjem pesmi in različnih literarnih zvrsti in vrst razvijali domišljijo ter si tako pridobivali estetske izkušnje. Ogledali si bomo film, posnet po literarni predlogi, in skušali razložiti vpliv branja in gledanja filma na zaznavanje bralca in gledalca.

V okviru predmeta bomo obiskali Narodno in univerzitetno  knjižnico, medse povabili znanega književnika ter si ogledali gledališko predstavo.

Izbirni predmet LITERARNI KLUB je enoleten, namenjena mu je ena ura pouka tedensko, obiskujejo ga lahko učenci 8. in 9. razreda.

ZAKAJ IZBRATI PRAV LITERARNI KLUB?

  • Ker si želiš razširiti obzorje, okrepiti občutek za jezik in razvijati  domišljijo;
  • ker boš končno lahko z nekom razpravljal(a) o vsem, kar si  prebral(a);
  • ker bomo literarno ustvarjali in z zanimanjem prisluhnili tvojim umetninam, ki jih skrivaš  doma v predalu;
  • ker se ti ne bo treba doma pripravljati na Cankarjevo tekmovanje.

Mentorici: mag. Jasmina Pogačnik, Tanja Kastelic

Visited 14 times, 1 visit(s) today
Dostopnost