Enoleten izbirni predmet v 7., 8. ali 9. razredu (35 ur)

Obisk Bioexo

 

Vsebine:

 • Naravno okolje
 • Antropogeno okolje
 • Organizmi v naravnem okolju
 • Organizmi v antropogenem okolju
 •   Organizmi v umetnem okolju

Cilji:

 • učenci spoznajo življenjske potrebe živih bitij,
 • z aktivnim delom in izkušnjami spoznajo, da je vsako rušenje v naravi lahko usodno za preživetje organizmov,
 • naučijo se odgovornega ravnanja z živimi bitji.

Metode dela:

 • laboratorijsko delo (preproste gojitve živali in rastlin …),
 • projektno delo,
 • terensko delo.

 

Mentorja: Simona Osolin, Blaž Mikuž

Visited 10 times, 1 visit(s) today
Dostopnost