MNOŽIČNI MEDIJI SO POSTALI DEL NAŠE LASTNE STVARNOSTI, SAJ S SVOJO PREDSTAVITVIJO IN RAZLAGO DOGODKOV PREDSTAVLJAJO DEL NAŠEGA SPOMINA IN REALNOSTI. ODPIRAJO MOŽNOSTI GLOBALNEGA SPORAZUMEVANJA, RAZŠIRJANJA DEMOKRACIJE, TODA HKRATI POVEČUJEJO TVEGANJE MANIPULACIJE – TAKO DRUŽBENE KOT OSEBNE. VEDNO VEČJI POMEN MNOŽIČNIH MEDIJEV OPRAVIČUJE OZNAČEVANJE DANAŠNJE DRUŽBE KOT »MEDIJSKE DRUŽBE«.

Predmet vzgoja za medije je sestavljen iz treh zaokroženih tematskih vsebin, vsaka se bo obravnavala kot enoletni sklop (1 uro tedensko). Vsebine enoletnih sklopov se vsebinsko dopolnjujejo, možno pa je, da se učenci seznanjajo samo z enim ali pa katerega preskočijo.

VZGOJA ZA MEDIJE 7., 8.  in 9. razred

 • RADIO
 • TELEVIZIJA – v šolskem letu 2023/24

CILJI PREDMETA

Učenci se bodo naučili:

 • kritično analizirati, ocenjevati in izdelovati raznovrstne medijske oblike;
 • analizirati lastne navade spremljanja medijev, odpraviti morebitno medijsko zasvojenost ter se naučili ustvarjalno in kritično izbirati medijska sporočila;
 • razvili bodo sposobnost komunikacije, sposobnost ločevanja realnosti in fikcije, sposobnost izražanja mnenja in razpravljanja, sposobnost sprejemanja različnih mnenj …;
 • spoznali delovanje medijskih institucij;
 • spoznali, da mediji konstruirajo realnost, delujejo po lastnih pravilih in oblikah, delujejo pretežno na tržnih načelih …;
 • v praksi bodo spoznali, kako se oblikujejo novice, in novinarske žanre v posameznih medijih …

METODE DELA

 • voden razgovor;
 • spremljanje tiska, radijskih in televizijskih oddaj;
 • pisanje časopisnih člankov, ustvarjanje radijskih in televizijskih novic;
 • izdelava časopisa, radijske in televizijske oddaje.

 

Mentor: Andrej Golob

Visited 11 times, 1 visit(s) today
Dostopnost