TEHNIKA

Je pri uri naravoslovja in tehnike zmanjkalo časa za potešitev tvoje radovednosti, kako kaj deluje ali za izdelavo izdelka? Pridruži se neobveznemu izbirnemu predmetu tehnika, ki bo potekal vsak teden 1 šolsko uro. Pri tem predmetu bomo:

 • spoznavali in odkrivali namen in pomen tehničnih predmetov in pojavov,
 • raziskovali in ugotavljali tehnične in tehnološke lastnosti gradiv (les, papir, umetne mase …),
 • izdelovali različne uporabne izdelke,
 • spoznali različna orodja in stroje ter njihovo varno uporabo,
 • razvijali svoje zamisli z izdelavo skic in 3D-modeliranjem,
 • sestavljali modele s sestavljankami.

Razvijali bomo:

 • natančnost in red,
 • ročne spretnosti,
 • sposobnost opazovanja in predstavljanja tehničnih pojavov in naprav,
 • pozitiven odnos do tehnike,
 • odgovornost za varno delo, ekonomičnost izrabe časa, gradiv in energije,
 • kulturo odnosov in sodelovanja v skupini.

Pouk tehnike bo potekal v tehnični učilnici, kjer imamo na voljo potrebno orodje in stroje. Pri predmetu bomo preverjali in vrednotili tri elemente: učenčevo znanje, proces dela in rezultate dela (izdelke, konstrukcije, skice, poročila …).

Mentorji: Vesna Bizalj, Mitja Juvan, Petra Kores

Visited 53 times, 1 visit(s) today
Dostopnost