SPORT ZA SPROSTITEV

ŠSP – Človek ne jezi se

Enoleten izbirni predmet 7., 8. in 9. razred

CILJI:

 • navajati učence na aktivno preživljanje prostega časa
 • navajati učence na redno ukvarjanje s športom v šoli in prostem času
 • doživljati sprostitveni in zdravstveni vpliv s športnimi aktivnostmi
 • razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti
 • razvijati vzdržljivost z dalj časa trajajočimi gibalnimi nalogami
 • seznaniti učence z novimi športi, ki so pomemben del športnorekreativne ponudbe
 • spremljati lastne motorične sposobnosti in kondicijske priprave
 • izoblikovati posameznikovo samopodobo na področju doživljanja in dojemanja lastnega telesa
 • spodbujati medsebojno sodelovanje in spoštovanje različnosti
 • priprava in organizacija vsebine izven šole

TEORETIČNE IN PRAKTIČNE VSEBINE

A.

 • dobro počutje in zdrav način življenja
 • odzivanje srčno-žilnega sistema – merjenje srčnega utripa
 • spoštovanje pravil športnega vedenja pri vadbi, tekmovanju in spremljanju športnih prireditev
 • varovanje okolja

B.

 • ŠPORTNI VIKEND V CŠOD PLANICA
 • HOKEJ V DVORANI
 • INLINE HOKEJ
 • ODBOJKA NA MIVKI
 • NAMIZNI TENIS
 • BADMINTON

Po dogovoru:

 • PLAVANJE
 • KOLESARJENJE
 • ŠPORTNO PLEZANJE
 • DRSANJE
 • GOLF
 • IN DRUGI ŠPORTI …

Pri praktičnih vsebinah bomo spoznavali osnovne tehnične in taktične elemente ter pravila igre in varno uporabo vseh znanj v igri. Načrtujemo tudi ogled različnih tekem.

Poskrbeli bomo, da se bodo otroci v igri sprostili in pozabili na svoje skrbi.

Športni pedagog izbira vsebine glede na interes otrok. Na začetku šolskega leta skupaj sklenemo dogovor in izbiro.

Nekatere dejavnosti bomo izvajali zunaj šole v enem sklopu ur za tekoči mesec.

Nekatere dejavnosti so plačljive (vstopnina, prevoz), starši dobite informacije pred dejavnostjo.

ŠPORT ZA ZDRAVJE

Enoleten izbirni predmet za 8. in 9. razred        

CILJI:

 • razvijati gibalne (predvsem moč, hitrost, koordinacijo gibanja, gibljivost) in funkcionalne sposobnosti (aerobno in anaerobno vzdržljivost) z individualnimi programi
 • opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost
 • spoznati pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje
 • spoznati primerno prehrano ob določenih športnih dejavnostih, pomen nadomeščanja izgubljene tekočine, škodljivost dopinga, poživil in drugih preparatov
 • razumeti odzivanje organizma na napor
 • oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in prostem času, telesna nega, zdrava prehrana, nadomeščanje izgubljene tekočine)
 • spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti
 • spoštovati pravila športnega obnašanja
 • doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe
 • priprava in organizacija vsebine izven šole

TEORETIČNE IN PRAKTIČNE VSEBINE

 • osnovne zakonitosti športne vadbe
 • različni sodobni programi kondicijske priprave
 • spremljanje srčnega utripa
 • pravila iger in sodniški znaki
 • pomen koristnega preživljanja prostega časa z vidika zdravja in druženja

Raznovrstne vsebine kot nadgradnja osnovnega športnega programa (atletika, splošna kondicijska priprava, ples, gimnastika, košarka, nogomet, odbojka, dvoranski hokej, badminton).

Športni pedagog izbira vsebine glede na interes otrok. Na začetku šolskega leta skupaj sklenemo dogovor in izbiro.

Nekatere dejavnosti bomo izvajali zunaj šole v enem sklopu ur za tekoči mesec.

Nekatere dejavnosti so plačljive (vstopnina, prevoz), starši dobite informacije pred dejavnostjo.

IZBRAN ŠPORT – ODBOJKA, NOGOMET, KOŠARKA

Odbojka

Enoleten izbirni predmet za 9. razred

CILJI

 • Razvijati gibalne (predvsem moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi
 • nadgraditi tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi
 • spoznati pomen redne športne vadbe izbranega športa
 • spoznati določena pravila izbranega športa
 • oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in prostem času, telesna nega, zdrava prehrana, nadomeščanje izgubljene tekočine)
 • razumeti vpliv izbranega športa na organizem
 • spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti
 • spoštovati pravila športnega obnašanja
 • doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe

TEORETIČNE IN PRAKTIČNE VSEBINE

A.

 • osnovne zakonitosti športne vadbe
 • različni sodobni programi kondicijske, tehnične in taktične priprave
 • kultura obnašanja na družabnih in športnih prireditvah
 • pravila iger in sodniški znaki
 • pomen koristnega preživljanja prostega časa z vidika zdravja in druženja

B.

 • ODBOJKA 32 ur: učenje tehničnih in taktičnih elementov, igra, sojenje
 • NOGOMET 32 ur: učenje tehničnih in taktičnih elementov, igra, sojenje
 • KOŠARKA 32 ur: učenje tehničnih in taktičnih elementov igre, sojenje
 • OGLED TEKEM (morebitni strošek za vstopnino, prevoz), starši dobite informacije pred dejavnostjo).

Izbrani šport lahko izvajamo zunaj šole na odprtih igriščih v enem sklopu ur za tekoči mesec.

Mentorji športnih predmetov:

 • Urška Markič
 • Olga Šraj Kristan
 • Katja Kukovec
 • Žiga Lah
 • Marjan Grilj
Visited 41 times, 1 visit(s) today
Dostopnost