Retorika je eden izmed obveznih izbirnih predmetov. Šola ga torej mora ponuditi učencem na izbiro v 9. razredu. Predmet je enoleten; namenjena mu je ena ura tedensko, torej 32 ur v 9. razredu.

Retor se ne rodi, retor se postane.

Vse do devetega razreda ste pri različnih predmetih nabirali znanje najrazličnejših področij. Verjetno znate izčrpno odgovoriti na vprašanje KAJ je narava, KAJ so atomi, KAJ so bile peloponeške vojne … Svoje glave ste napolnili z najrazličnejšimi vsebinami, ki znajo odgovarjati na vprašanje KAJ.

Predmet retorika pa je ravno zato uvrščen šele v deveto leto, ker vse te KAJ-je želi povezati  v smiselno celoto z odgovorom na vprašanje KAKO. Retorika bo torej vsem, ki se boste odločili zanjo, ponudila ‘orodja’, ‘modele’, ‘veščine’, KAKO povedati nekaj, kar sicer dobro poznaš, pa ne veš – KAKO bi začel, KAKO bi bil zanimiv, KAKO bi govoril tako, da bi si poslušalci kaj zapomnili in kar je najbolj zanimivo, KAKO bi poslušalce pripeljal tja, kamor ti želiš.

Vsi, ki se boste odločili, da bi radi postali dobri retorji, dobri govorniki, si boste do konca leta pridobili naslednje veščine:

  • spoznavali boste delovanje telesa, predvsem dihal in srčnega utripa v stresnih situacijah (kar nenazadnje vsak govor je) in se naučili, kako vse to nadzorovati preko dihalnih in sprostitvenih praktičnih vaj;
  • prepoznavali boste morebitne lastne govorne napakice, ki jih boste ozavestili s pomočjo posnetkov;
  • naučili se boste nekaj ‘trikov’, kako začeti govor, da boste pritegnili pozornost;
  • spoznavali boste neverbalno govorico poslušalcev, kdaj so še z vami in kdaj so odpotovali v svoj svet;
  • naučili se boste hitrega oblikovanja izjav in argumentiranega zagovarjanja mnenja;
  • znali boste moderirati (usmerjati) pogovor med štirimi sošolci;
  • znali boste pripraviti (aranžirati) prostor tako, da se bodo udeleženci vašega sestanka počutili prijetno;
  • preko simulacijskih iger boste zvadili najpogostejše situacije javnega govora, ki vas bodo verjetno v življenju kdaj doletele (ob rojstnem dnevu, ob obletnicah, zdravljice, priložnostni govori …);
  • kritično boste znali precenjevati televizijske posnetke;
  • svoje meje boste odkrivali preko improviziranih recitacij.

Mentorica: mag. Nataša Cotman

Visited 9 times, 1 visit(s) today
Dostopnost