Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z neposrednim delom na računalniku. S tem boš pridobil/-a tista osnovna znanja računalniške pismenosti, ki ti pridejo prav v nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.

Predmet je razdeljen na tri 35-urne sklope, ki se nadgrajujejo:

  1. sklop – urejanje besedil (1 ura tedensko),
  2. sklop – multimedija (1 ura tedensko),
  3. sklop – računalniška omrežja (1 ura tedensko).

Pri računalništvu boš spoznal/-a osnovne pojme računalništva in pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi; razvijal/-a svoje sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij, ob tem pa razvijal/-a še svoje komunikacijske sposobnosti.

V prvem sklopu – urejanje besedil – boš poleg naštetega samostojno besedilo, ga shranil/-a na različne medije, oblikoval/-a slike in jih vrival/-a v besedilo. Oblikoval/-a boš miselne vzorce, tabele in grafikone. Poleg tega pa boš poskušal/-a poiskati informacije na internetu, pravilno navajati literaturo ter poslati elektronsko pošto.

Če te računalništvo zanima, lahko nadaljuješ z multimedijo, pri kateri svojo informacijo predstaviš na različne načine kot so: samodejno animirana predstavitev, multimedijsko podprto predavanje oziroma referat, delo z zvokom, animacijami  …

V tretjem sklopu pa lahko izbereš računalniška omrežja, kjer najprej spoznamo zgradbo spletnih strani in HTML jezik. Nato boš izdelal/-a preprosto domačo stran.

Kadar se k računalništvu vpišeš prvič (ne glede v katerem razredu si), začneš s prvim sklopom (urejanje besedil).

Mentorji: Andrej Golob, Tomaž Pajnič

Visited 15 times, 1 visit(s) today
Dostopnost