Računalništvo

Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z neposrednim delom na računalniku. S tem boš pridobil/-a tista osnovna znanja računalniške pismenosti, ki ti pridejo prav v nadaljnjem...

Matematične delavnice

OPREDELITEV PREDMETA: Matematična delavnica sestoji iz treh enoletnih izbirnih predmetov vezanih na razred: matematična delavnica 7, matematična delavnica 8, matematična delavnica 9. Navezujejo se na vsebine pouka matematike sedmega, osmega oz. devetega razreda...

Verstva in etika

VERSTVA IN VERSKE TRADICIJE V ZGODOVINI IN DANES VPLIVAJO NA NAČIN SOODLOČANJA LJUDI Z EKSISTENCIONALNIMI, NAZORSKIMI IN ETIČNIMI VPRAŠANJI; KAKO SI JIH POSTAVLJAJO IN KAKO NANJE ODGOVARJAJO. VPETA SO V ZGODOVINO KULTUR IN CIVILIZACIJ, KI SO JIH SOOBLIKOVALE. NJIHOVO...

Filozofija za otroke

FILOZOFIJA ZA OTROKE – Etična raziskovanja (7., 8. in 9. r.) FILOZOFIJA JE NAJPRIMERNEJŠE SREDSTVO, S  KATERIM JE MOŽNO RAZVIJATI MIŠLJENJE. REZULTAT FILOZOFIRANJA PA JE OTROK, ZMOŽEN REFLEKSIJE IN KRITIČNEGA MIŠLJENJA; HKRATI NAPREDUJE PRI BRANJU, MATEMATIČNEM IN...