RAČUNALNIŠTVO

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija.

Pri predmetu učenci:

 • spoznavajo temeljne koncepte računalništva,
 • razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno samopodobo,
 • pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema,
 • pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme,
 • spoznavajo in razvijajo zmožnost modeliranja,
 • razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje.

Vsebine:

 • reševanje problemov,
 • algoritmi (razumevanje …),
 • programi (Scratch …),
 • podatki,
 • komunikacija in storitve.

Mentor: Tomaž Pajnič

Visited 36 times, 1 visit(s) today
Dostopnost