Enoletni izbirni predmet 7., 8. in 9. razred

Svoje znanje iz tehnike in tehnologije lahko praktično uporabiš pri izbirnem predmetu obdelava gradiv; ponujamo tri sklope:

  • obdelava lesa (35 ur, 1 ura tedensko),
  • obdelava umetnih mas (35 ur, 1 ura tedensko),
  • obdelava kovin (35 ur, 1 ura tedensko).

Obiskuješ ga lahko eno, dve ali tri leta. Vsebinsko so programi vezani na predmet tehnika in tehnologija ter na tvoje sposobnosti, saj pri delu uporabljamo različna gradiva in stroje, kot so: vibracijske žage, vrtalniki, brusilniki, grelniki z vročim zrakom, spretnejši pa tudi z zahtevnejšim orodjem.

Ob izdelovanju uporabnih predmetov iz različnih gradiv (les, umetne mase, kovine in druga) boš spoznal/-a tudi njihove lastnosti. Pri svojem delu boš uporabil/-a različne stroje in orodja ter se jih naučil/-a pravilno in varno uporabljati. Ob tem se navajaš na delo v skupini – sodelovanje, prevzemanje odgovornosti, razdeljevanje vlog, uveljavljanje svojih zamisli … Pridobil/-a boš izkušnje iz resničnega sveta ter uril/-a svoje ročne in telesne spretnosti.

Mentorja: Petra Kores, Mitja Juvan

Visited 9 times, 1 visit(s) today
Dostopnost