NEMŠČINA V 4., 5. in 6. RAZREDU

Povezava na neobvezni IP nemščina od 4. do 6. razreda:

 

ZAKAJ NEMŠČINA?

 • Ker je jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako oddaljenih Nemcev in Švicarjev.
 • Ker je materni jezik skoraj 100 milijonov Evropejcev, govori pa jo vsak tretji prebivalec Evropske unije.
 • Ker je jezik najmočnejše gospodarske sile v Evropi – Nemčije. Nemška podjetja so po vsem svetu, zato pomeni znanje nemščine prednost pri zaposlitvi.
 • Ker je uporabna tudi v gostinstvu, turizmu, trgovini …
 • Ker nemške, avstrijske in švicarske univerze ponujajo zanimive možnosti za študij in tudi štipendije za tuje študente.
 • Zakaj bi plačevali drage jezikovne tečaje, če se otrok lahko uči jezika v šoli zastonj.
 • Ker se učimo na igriv in zabaven način z uporabo sodobnih medijev (elektronska tabla, internet).
 • Ker se mlajši otroci lažje in hitreje učijo jezikov kot odrasli. Otroci se stvari, za katere menimo, da so težke, naučijo z lahkoto.
 • Ker se dotikamo uporabnih tem iz vsakdanjega življenja.

Ker je veliko besed v slovenskem pogovornem jeziku nemškega izvora, kar pomaga pri razumevanju in hitrejšemu učenju.Ker je prehod v gimnazijo ali srednjo šolo lažji in manj stresen.
Z učenci se odpravimo na enodnevno ekskurzijo v nemško govorečo deželo – Avstrijo.

UČNE OBLIKE in METODE DELA:

 • delo v skupinah, v dvojicah, individualno, sodelovalno učenje
 • razvijanje štirih jezikovnih sposobnosti: slušno ter bralno razumevanje, ustno ter pisno sporočanje
 • uporaba elektronske table, interneta
 • medpredmetno povezovanje
 • jezikovne igre
 • igre vlog
 • nemške pesmi, ki popestrijo ure
 • ogled DVD-jev  v nemškem jeziku (jezikovna kopel)

Pouk poteka 2 uri tedensko.

Izvajamo ga v sproščenem in motivacijskem vzdušju. Učiteljica odkriva dobra učenčeva področja in ne išče napak ali neznanja.

Znanje se ocenjuje s številčnimi ocenami.

Učenec se v pouk nemščine vključi prostovoljno, glede na svoje interese. Ko se učenec vključi v pouk nemščine,  jo mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Naslednje šolsko leto lahko nadaljuje z nemščino ali pa izbere drug neobvezni izbirni predmet. Predlagamo pa kontinuiteto učenja do 9. razreda, ker le ta vodi k boljšemu jezikovnemu znanju.

Uporabljali bomo učbeniški komplet (učbenik in delovni zvezek)  PLANETINO  (založba Hueber).

ŠE NEKAJ MISLI:

 • Vsakdo se lahko nauči govoriti ali razumeti nov jezik. Za to ni nikoli niti prepozno niti prezgodaj.
 • Jeziki odpirajo vrata.
 • Učenje jezikov je proces, ki traja vse življenje.
 • Jezikovne spretnosti dajejo ljudem nove možnosti.
 • Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus.

Vira:

 • Učni načrt. Program osnovna šola. Drugi tuji jezik v 4. do 9. razredu [Elektronski vir] :  neobvezni izbirni predmet – 1. izd. – El. knjiga. – Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013
 • Tuji jeziki. Izbirni predmeti za 7., 8. in 9. razred. – Zgibanka. – uredila Marija Lesjak Reichenberg, Ljubljana, 2011

Mentorji: Nataša Žlindra, Blanka Premik in Gregor Dovč

 

Visited 15 times, 1 visit(s) today
Dostopnost