Enoleten izbirni predmet v 9. razredu (32 ur)

Peka piškotov

Vsebine:               

  • Prehranjenost
  • Tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja
  • Prehrana v različnih starostnih obdobjih
  • Prehrana v posebnih razmerah

Cilji:

  • učenci spoznajo prehrano z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja;
  • spoznajo pozitivne in negativne strani različnih načinov prehrane (bio-prehrana, vegetarijanstvo, makrobiotika…);
  • pri praktičnem delu razvijajo individualno ustvarjalnost;
  • poglabljajo znanja, predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah.

Metode dela:

  • praktično delo (učenci pripravijo različne jedi in jih senzorično, fiziološko in tehnološko ovrednotijo),
  • projektno delo …

 

Mentorji: Simona Osolin, Blaž Mikuž in Pina Podgoršek

 

 

Visited 11 times, 1 visit(s) today
Dostopnost