FILOZOFIJA ZA OTROKE – Etična raziskovanja (7., 8. in 9. r.)

FILOZOFIJA JE NAJPRIMERNEJŠE SREDSTVO, S  KATERIM JE MOŽNO RAZVIJATI MIŠLJENJE. REZULTAT FILOZOFIRANJA PA JE OTROK, ZMOŽEN REFLEKSIJE IN KRITIČNEGA MIŠLJENJA; HKRATI NAPREDUJE PRI BRANJU, MATEMATIČNEM IN USTVARJALNEM MIŠLJENJU.

Filozofija za otroke je lahko zanimiva zaradi različnih razlogov:

 • njen poudarek je na razmišljanju, in ne na pomnjenju;
 • obravnava teme, ki zanimajo otroke, in ne le odrasle (prijateljstvo, dobrota, resnica …);
 • pomaga otrokom najti utemeljitve za lastna stališča;
 • pouk teče predvsem skozi dialog in z razgovorom v razredu …

Filozofija za otroke je skupno ime za izbirni predmet v zadnjem triletju in obsega 1 uro pouka tedensko. Predmet se v poznejših letih navezuje na prejšnja, nadgrajuje že vpeljano, vendar je vsako leto samostojna celota, ki ne zahteva udeležbe pri pouku leto poprej.

CILJI PREDMETA:

 • raziskovanje etičnih, socialnih, spoznavnih problemov;
 • razvijanje avtonomnega, kritičnega, refleksivnega mišljenja;
 • razvijanje domišljije in kreativnosti;
 • razvijanje kulture dialoga (izražanje in zagovor lastnih stališč, mnenj, poslušanje, upoštevanje stališč drugih …);
 • razvijanje miselnih spretnosti .

METODE DELA:

 • osnovna metoda je voden razgovor, ki se sproži ob zgodbah iz berila;
 • projektno delo;
 • igra vlog in simulacije;
 • raziskovalno učenje;
 • pisanje krajših sestavkov.

UČITELJ-ICA PA NAJ NE:

 • razlaga in predava o filozofskih pojmih;
 • preprečuje pogovora med učenci;
 • pozabi pokazati, da tudi on razmišlja;
 • meni, da mora vedno sam voditi razgovor – to lahko storijo učenci sami;
 • vsiljuje svojih pogledov.

Mentor: Andrej Golob

Visited 6 times, 1 visit(s) today
Dostopnost