Enoletni izbirni predmet namenjen učencem 9. razreda – 1 ura tedensko.

Predmet je namenjen predvsem motivaciji učencev za nadaljnje izobraževanje na področju elektronike in njene uporabe (poklic mehatronika). V obdobju zadnjih petih let osnovne šole so učenci najbolj odprti za zvedavo raziskovanje okoliškega sveta in poseganje vanj. Elektronika je področje, ki nudi za to mnoge možnosti. Učenci se srečujejo s problemi in iščejo nanje odgovore.

  • Učenci spoznajo karakteristike in vlogo posameznih komponent in podsistemov in jih lahko zlagajo v sisteme z vnaprej izbrano funkcijo.
  • Tako usvojijo sistemski pristop, ki je značilen za sodobno delo na področju elektronike in robotike.
  • Urijo se v reševanju problemov in si pridobivajo veščino opazovanja in sklepanja.
  • Pridobijo si kritičnost pri vrednotenju rezultatov in se vadijo predstavljati lastne zamisli in s sogovorniki iskati najboljše rešitve.

Pri poučevanju uporabljamo pretežno dve orodji:

  • Težišče dela je na eksperimentalnem delu, kjer sestavljamo elemente v sistem in opazujemo njihovo delovanje. Preden se lotimo poskusa, si postavimo nalogo in jo skušamo rešiti. Kako naj bo sestavljen sistem, ki bo zmogel nalogo? Pouk poteka kot delovni sestanek konstruktorjev, ki jim je bila zaupana neka naloga.
  • Po opravljenih poskusih učenci poročajo o rezultatih in o morebitnih pomanjkljivostih. Vredno si je pogledati, kaj bi se dalo še izboljšati in kako bi take izboljšave realizirali. Tako se izogibamo leksikonografskemu pristopu, spodbujamo pa kreativnost in kritično presojo.

Predmet je vsebinsko povezan s predmeti s področja naravoslovja in tehnike, zlasti s fiziko.

Mentor:  Franc Napast

Visited 6 times, 1 visit(s) today
Dostopnost