Učenci 7., 8. ali 9. razreda

NADGRADNJA PREDMETA SLOVENŠČINA

CILJI:

 • poglabljanje znanj in razvijanje sposobnosti
 • uravnoteženost področij umetnostne in neumetnostne rabe jezika
 • upoštevanje interesa otrok
 • delo z neumetnostnimi besedili, predvsem s publicističnimi
 • razvijanje zmožnosti sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil
 • usposabljanje učencev za ustvarjalno in kritično sprejemanje publicističnih/propagandnih besedil
 • možnost raziskovalne dejavnosti na področju slovstvene folklore

METODE DELA

Učitelj:

 • pomaga razdeliti vloge
 • motivira učence za temo
 • izogiba se zajetnega zbornika prispevkov
 • organizira projektno delo pri raziskovanju slovstvene folklore

Učenci:

 • čim več dela opravijo sami
 • sami poiščejo informatorje

Pomembno: Imamo svoj e-časopis – Generacija

Učbenik in delovni zvezek: Miha Mohor, Manca Košir, Marija Stanonik: NAŠ ČAS-OPIS

Mentorica: mag. Jasmina Pogačnik

Visited 8 times, 1 visit(s) today
Dostopnost