Nastop

Gledališki klub je kot izbirni predmet uvrščen v sklop treh izbirnih predmetov (literarni klub, šolsko novinarstvo in gledališki klub), ki nadgrajuje predmet slovenščina.

Izvaja se lahko v 7., 8. in 9. razredu devetletne osnovne šole – je enoleten. Namenjena mu je 1 ura tedensko, to je 35 ur na leto, oziroma 32 ur v 9. razredu.

Gledališče gledamo. Na nas deluje vidno. Ko nastaja, govorimo, poslušamo …

Učenci, ki imate radi gledališče, dobrodošli v gledališkem klubu. Svoj prostor na šolskem odru si boste izborili:

  • s seznanjanjem s temeljnimi gledališkimi pojmi in dejavnostmi gledališča;
  • s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih;
  • s spoznavanjem odrske podobe gledališkega besedila, vključno s scenografijo, kostumografijo, oblikovanjem luči …;
  • z razmišljajočim branjem dramskih del (domačih in tujih) in prav takim gledanjem »odraslih« predstav (na televiziji ali »v živo«) ter s samostojnim vrednotenjem le-teh;
  • s praktičnimi vajami, pri katerih boste spoznavali predvsem igralčevo delo s samim seboj oziroma s seboj kot »inštrumentom«, na katerega igralec igra (improvizacije, mimika, pantomima, osnove soigre itd.);
  • s pripravljanjem »malih predstav«, na primer recitacij, kratkih prizorov (celo »ta prava« gledališka predstava ni izključena);
  • z ustvarjanjem samostojnih dramskih besedil in njihovo predstavitvijo na odru.

Mentorica: mag. Nataša Cotman, Boštjan Domjanič, Renata Špoljar

Visited 13 times, 1 visit(s) today
Dostopnost