Nemščina

PRIČAKUJE SE, DA NEMŠČINO OBISKUJEŠ VSA TRI LETA. Izvaja se kot triletni predmet. To pomeni, da ga učenec obiskuje vsa tri leta. Povezava na video za obvezni IP nemščina od 7. do 9. razreda: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=A1DX7hULPeUWkipaWixrSure ....