Enoletni predmeti v 7., 8. in 9. razredu. Učenec spozna pomen čebel za delovanje ekosistemov, se zaveda pomena čebelarstva in njegovega ohranjanja kot dela naravne in kulturne dediščine ter varno in odgovorno ravna s čebelami.