Enoleten izbirni predmet v 7. , 8. in 9. razredu

Temeljni  namen izbirnega predmeta, ansambelska igra je uresničevanje interesov učencev za ustvarjanje in raziskovanje na področju glasbene kulture. Namenjen je učencem od 2. do 9. razreda. Letos obiskuje Orff – ansambelsko igro 21 učencev. Ob glasbi se razvija skupno sodelovanje in muziciranje.

Splošni cilji predmeta:

 • Učenci poustvarjajo vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumentalne vsebine;
 • Izbirajo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih;
 • Navajajo se na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih zamisli;
 • Izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim oblikovanjem – komponiranjem;
 • Predstavljajo svoje poustvarjalne in ustvarjalne dosežke.

Učenci pri izbirnem predmetu ansambelska igra pridobijo znanja:

 • Obvladajo temeljno tehniko igranja glasbil (Orffovi instrumenti, lastni instrumenti, elektronska ali posamezna klasična glasbila);
 • Se orientirajo v prirejenih in klasičnih glasbenih zapisih (obvladajo branje not);
 • Znajo doživeto in estetsko izvajati spored instrumentalnih in vokalno-instrumentalnih skladb;
 • Estetsko poustvarijo izvajan program;
 • Oblikujejo lastne spremljave na dano besedno ali melodično vsebino, ter improvizirajo;
 • Komponirajo – skladajo različne lažje glasbene oblike;
 • Pozorno poslušajo in vrednotijo izvajane, ter ustvarjene primere;
 • Oblikujejo spored kakovostnejših dosežkov in jih predstavijo na javnem nastopu ali v razredu

Učencem je v pripravi ansambelske igre namenjeno 35 šolskih ur pri katerih  je v ospredju instrumentalno izvajanje in poustvarjanje. Tudi učenci glasbenih šol so vabljeni k sodelovanju z inštrumentom, ki se ga že učijo. Pri dosežkih ansambelske igre učenci  pridobijo pozitivno samopodobo, znani pa so tudi izsledki muzikoterapije – ugoden vpliv  na človeka.

Mentorica: Karmen Logar